Criterii de eligibilitate

CRITERII DE ELIGIBILITATE ALE BENEFICIARILOR de servicii de ingrijire in Centrul Medico-Social Brabova

 1. Are domiciliul stabil in judetul Dolj, iar atunci cand solicitarile sunt mai multe de cat locurile disponibile se vor interna doar cei are au domiciliul stabil de pe raza comunei Brabova si a localitatilor limitrofe acesteia;
 2. Este persoana varstnica in sensul Legii nr. 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice, adica este persoana care a indeplinit varsta de pensionare stabilita de lege;
 3. Exista locuri disponibile in Centrul Medico-Social;
 4. Nu are familie, sau nu se afla in intretinerea unei/unor persoane obligate la aceasta potrivit dispozitiilor legale in vigoare;
 5. Nu are locuinta si nici posibilitatea de a-si asigura conditiile de locuit pe baza resurselor proprii;
 6. Nu realizeaza venituri proprii sau acestea nu sunt suficiente pentru asigurarea ingrijirii necesare;
 7. Nu se poate gospodari singur, sau necesita ingrijire care poate fi asigurata prin personalul specializat al centrului;
 8. Se afla in imposibilitatea de a-si asigura nevoile socio-medicale, datorita bolii, ori starii fizice.

Ingrijirea persoanelor varstnice in Centrul Medico-Social Brabova, reprezinta o masura de asistenta sociala si poate fi dispusa numai pentru persoane care indeplinesc cumulativ:

 1. cerintele de egibiitate de la punct. 1-3 (obligatoriu),
 2. alte doua criterii de la pct. 4-8.

Cu titlu de exceptie de la aliniatul precedent, pot fi ingrijite in camin si persoane varstnice care indeplinesc cumulativ:

 1. criteriile de egibilitate de la pct. 1-3 (obligatoriu),
 2. unul din criteriile de la pct. 4-8.

Accesul unei persoane varstnice in Centrul Medico-Social Brabova se face avandu-se in vedere urmatoarele criterii prioritare:

 1. necesita supraveghere medicala permanenta, care nu poate fi asigurata la domiciliu si poate fi asigurata in centru,
 2. nu se poate gospodari singura,
 3. este lipsita de sustinatorii legali sau acestia nu pot sa isi indeplineasca obligatiile datorita starii de sanatate, sau situatiei economice si a sarcinilor familiale,
 4. nu are locuinta si nu realizeaza venituri proprii,
 5. in cazul in care criteriile de prioritate sunt indeplinite simultan de mai multi solicitanti, Comisia de admitere va decide motivat pentru care dintre acestia va propune acordarea de servicii de ingrijire si tratament in Centrul Medico-Social Brabova.

Stabilirea ordinii de admitere a persoanelor in Centrul Medico-Social Brabova se face pe baza unei grile de punctaj pentru stabilirea prioritatilor la admitere.

Dupa analiza cazului in echipa multidisciplinara si acceptarea persoanei in vederea intrarii in Centrul Medico-Social Brabova, se va elibera decizia de admitere in centru.

Echipa multidisciplinara este formata din: medic, asistent social (angajatul care are atributii de asistent social), si director. Nu pot fi internate in centru, persoane varstnice care au afectiuni psihice si/sau persoane varstnice cu tulburari de comportament care ar periclita buna desfasurare a activitatii Centrului Medico-Social Brabova.