Istoric

Centrul Medico-social Brabova se afla situat la intrarea in comuna Brabova, avand ca vecini la nord dealurile Brabovei, la sud de drumul judetean, la est familia Lungu Ion, iar la vest Familia Bunea Ion.

Centrul Medico-Social Brabova a fost înfiintat la data de 01.01.2004 comform O.G. 70/2002 si H.G. 412/2003. Centrul Medico-Social Brabova îşi desfăşoară activitatea în 2 pavilioane (medical şi administrativ), proprietate a Consiliului Local Brabova şi date în administrare Consiliului Judeţean Dolj comform protocolului 2135/26.11.2004.

Centrul Medico-Social Brabova funcţionează cu 26 de paturi  în baza Autorizaţiei Sanitare de Funcţionare nr. 1814 din03.07.2017, Licenta de Functionare seria LF nr. 0000411, Certificat de Acreditare Servicii Sociale seria AF nr. 001761. Cladirea in care functioneaza institutia este construita in anul 1901 de boierul Argetoianu pentru fiica sa, care a studiat pediatria la Bucuresti, iar aceasta a decis sa se marite si sa plece peste Ocean.

 

În Centrul Medico-Socil Brabova isi desfasoara activitatea 24 de ore din 24 personal medico-sanitar specializat.

Este un har deosebit să poţi alina durerea celui în suferinţă şi să ştergi lacrima de pe obrazul celui disperat.