Mecanismul deservirii

Mecanismul deservirii

Internarea se face la recomandarea unitatilor sanitare cu paturi, fiind temporara sau permanenta, in functie de evaluare si nevoile medico- sociale ale beneficiarului. Evaluarea sociala se face de catre serviciul public de asistenta sociala din cadrul unitatilor administrative- teritoriale in care isi au domiciliul persoanele respective.

Planul strategic de dezvoltare al Centrului Medico-Social Brabova are in vedere stabilirea liniilor directoare si a unui cadru coerent in scopul de a crea un sistem unitar si comprehensiv de servicii medicale si sociale capabile sa contribuie la cresterea calitatii vietii persoanei, sa asigure incluziunea sociala a categoriilor vulnerabile sau asigurarea unui standard decent de viata si accesul la serviciile medicosociale fundamentale precum si prevenirea si combaterea institutionalizarii prelungite.

In Centrul Medico-Social Brabova se interneaza persoane adulte cu nevoi medico- sociale din judetul Dolj care, dupa caz, necesita supraveghere, asistare, ingrijire si tratament. Unitatea are o capacitate de 26 de paturi.